Predajca

Názov:R-COMP, s.r.o.
IČO:36783561
DIČ:2022388456
IČ DPH:SK2022388456
Mesto:Ružomberok
PSČ:03401
Adresa:E. Bohúňa 2064/9, prevádzka: Poľná 58
Telefón:0905/535251
E-mail:obchod@r-comp.sk
Kontakt:Radovan Kalina
Firma R-Comp, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri OS v Žiline oddieli Sro, Vložka číslo: 19024/L

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39